hider zaczernie  
CHARAKTERYSTYKA ZACZERNIA  l  HISTORIAŻYCIE MIESZKAŃCÓW  l  ZWYCZAJE I OBRZĘDY  l  DOM KULTURY | KONTAKT
POLIGRAFIA FIRMY ZACZERNIA GALERIA
smakiem zyj - zaczernie
poligrafia - hosting - druk

Urząd Gminy
Trzebownisko

 
Urząd Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
tel. (+48) 017 77 13 700
fax. (+48) 017 77 13 719
poczta@trzebownisko.pl
NR KONTA BANKOWEGO:
Bank Spółdzielczy w Jasionce
92 9191 0000 2001 0000 0143 0002
Wójt Gminy Trzebownisko:
mgr inż. Józef Fedan
e-mail: wojt@trzebownisko.pl
Zastępca Wójta Gminy:
mgr Marek Poręba
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Ryś
Sekretarz Gminy
mgr Tomasz Jaworski
Skarbnik Gminy:
mgr Maria Gaweł

Skład Rady Gminy Trzebownisko
kadencji 2006 -2010
1.Ryś Stanisław -przewodniczący
2. Cichoń Marian - wiceprzewodniczący
3. Babiarz Stanisław
4. Cisło Jacek
5. Czyrek Wojciech
6. Drupka Franciszek
7. Grata Andrzej
8. Gunia Piotr
9. Kowal Małgorzata
10. Mendrala Józef
11. Ożóg Stanisław
12. Rzucidło Maria
13. Śliz Tadeusz
14. Szczygieł Stanisław
15. Szeliga Kazimierz

dane z końca 2007r.

 

CHARAKTERYSTYKA WSI ZACZERNIE

 

1. Położenie i środowisko geograficzne Zaczernia

                                                                                                                                

Wieś Zaczernie położona na północ od Rzeszowa, w odległości około 7 kilometrów od centrum miasta. Od południowego-wschodu graniczy z Trzebowniskiem, od wschodu z Nową Wsią. Lotnisko w Jasionce stanowi północno-wschodnią granicę Zaczernia, natomiast od północy wieś sięga po Tajęcinę.

Teren Zaczernia znajduje się w obrębie południowej części Kotliny Sandomierskiej – największego makroregionu Podkarpacia. Leży w tzw. Zapadlisku Podkarpackim . Położenie Zaczernia jest niezwykle interesujące, bowiem na jego terenie występują aż trzy jednostki geomorfologiczne. Północna część wsi o krajobrazie równin peryglacjalnych wchodzi jeszcze w głąb Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Dolina Czarnej leży z kolei w podregionie Rynny Podkarpackiej, której krajobraz determinują współczesne i stare tarasy akumulacyjne, zaś południowa część wsi posiada wyżynny, lessowy krajobraz, charakterystyczny dla Pogórza Rzeszowskiego .

      Zaczernie położone jest w zasięgu zlewni rzeki Wisłok. Wewnętrzną sieć rzeczną tworzą: rzeka Czarna i potok Suwarka. Grunty orne to w większości gleby łatwe do uprawy z piachem w górnych warstwach . Współcześnie Zaczernie dzieli się na cztery części. Najstarsza z nich to Podkościół położony nad rzeką, na wschód od kościoła, zachodnia część wsi – Podedwór, wschodnia zaś, o nazwie Żabiniec, wzięła swe miano od dużej ilości żab żyjących w położonych tam sadzawkach. Do Zaczernia należy też przysiółek Górka, usytuowany za rzeką na południowym krańcu wsi .

Oprócz nazw części wsi funkcjonują do dzisiaj stare nazwy różnych obiektów fizjograficznych, najczęściej pól , np. Boczniak – tak nazywano część lasu dworskiego, położoną w kompleksie na północy wsi; Międzyrzecze – pole położone za rzeka wśród pól; Próchnica – urodzajne ziemie i podmokłe łąki na południowo – wschodnich krańcach wsi; Źródła – łąki i pola na końcu wsi od strony wschodniej.

Nazwa Zaczernie ma charakter topograficzny. Przyimek „za” wskazuje kierunek ruchu osadniczego, którego centrum stanowił Rzeszów . Na przestrzeni wieków nazwa ta była różnie zapisywana w zależności od przeobrażeń w polskim systemie fonetycznym i zmian w pisowni, np.: Zaczirne (1443) , Zaczyrnye (1447) . Najdawniejszym dokumentem wymieniającym nazwę wsi jest akt uposażenia kościoła parafialnego z Zaczerniu wydany przez Jana, dziedzica Rzeszowa i Staromieścia w dniu 29 czerwca 1439 roku . Nazwa wsi wywodzi się od Czarnej – rzeki, nad którą leży miejscowość. Wyraz ‘zaczernie’ oznacza więc miejsce położone za Czarną. Na początku określano w ten sposób zapewne jedynie teren, później osadę, a z czasem wieś. Jednym słowem, „Zaczernie ma swoje nazwisko od rzeczki Czarna, w której „czerniawa woda płynie” .

Tradycja tego terenu mocno żyje pośród rzeszy mieszkańców, którą w sposób szczególny krzewi Towarzystwo Przyjaciół Zaczernia założone 16 lutego 1981 roku z inicjatywy nieżyjącego już Stanisława Rząsy i Michała Dudka – miejscowych działaczy społeczno - kulturalnych. Historia wsi jest niezwykle bogata, czego dowody możemy znaleźć w licznych dokumentach dotyczących terenów Rzeszowszczyzny. O szczególnym wymiarze historycznym miejscowości świadczą również wspomnienia jej najstarszych mieszkańców.

 

Na podstawie opracowania Pani Magdaleny Siciak.
     
 

L. Pietraszek, Zaczernie dawniej i dziś. Środowisko geograficzno- historyczne, b. d.,Rzeszów 1988, s. 9.

Tamże, s. 10.

Tamże.

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, Powiat rzeszowski i powiat miejski Rzeszów, województwo rzeszowskie. Warszawa 1960, s. 65-66.

Urzędowe…., op. cit., s. 65-66.

L. Pietraszek, Zaczernie dawniej i dziś. Zarys dziejów Zaczernia do 1918 roku,  Rzeszów 1988, b. d., s. 24.

Akta Grodzkie i Ziemskie, t. XIII, Lwów 1888, s. 148.

Tamże, s. 248.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. IV, Wrocław 1962- 63, s. 147.

Kronika parafii rzymsko – katolickiej w Zaczerniu, b. n. s.

 
DOŁĄCZYLI DO NAS
 
ZACZERNIE KWIATY
KWIATY

Polecamy sadzonki kwiatów balkonowych i rabatowych.
Prowadzimy sprzedaż w terminach od 15 kwietnia do 15 czerwca.

Sadzonki pochodzą z najlepszych światowych firm.
Mają gwarantowaną zdrowotność i najwyższą jakość.
Posiadają odpowiednie licencje hodowców.

więcej...
klima zaczernie
KLIMA

Firma Usługowo-Handlowa
Klima - Vera
• Klimatyzacja
• Chłodnictwo
• Montaż
• Serwis

36-062 Zaczernie 309,     Tel. kom. 0 602 808 656,      Fax: (17) 85 91 385

więcej...
TO MIEJSCE DLA CIEBIE
Zapraszamy
więcej...
zaczernie -hosting HOSTING
Usługi internetowe
  - Zakładanie domen 
  - Tworzenie stron www 
  - Hosting 
  - Pozycjonowanie stron 
  - Reklama banerowa 
więcej...
REKLAMA
Studio grafiki
  - Przygotowanie do druku   etykiet,     opakowań 
  - Opracowanie graficzne kalendarzy 
  - Foldery, ulotki,  naklejki 
  - Katalogi, teczki  
  - Programy imprez
więcej...

 
COPYRIGHT (c) 2006 zaczernie.pl
All Rights Reserved.